De Nederlands overheid behaalt haar inkomsten voor een grootste deel uit belastingheffingen. Naast belastingen heeft de Nederlandse overheid ook inkomstenbronnen zoals de gasvelden in de provincie Groningen. Belastingen vormen echter de grootste inkomstenbron.

Vormen van belasting

Het grootste deel van deze belastingen worden geheven in de vorm van loonbelastingen en omzetbelasting. Het deel wat de staat aan belastingen ontvangt aan inkomstenbelastingen is relatief klein, deze bedraagt slechts enkele procenten van de totale belastinggelden. De inkomstenbelastingen maken onderdeel uit van het grotere geheel van loonbelastingen.

Andere vormen van belastingen zijn de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting, kansspelbelasting, overdrachtsbelasting, vermogensbelasting en accijnzen.

De vennootschapsbelastingen zijn verantwoordelijk voor circa 15% van de belastinginkomsten van de Nederlandse staat. Bedrijven dragen vennootschapsbelasting af, naast andere de andere vormen van belastingen waarmee bedrijven te maken hebben, zoals omzetbelastingen en loonbelastingen.

Belastingadvies vergt actuele fiscale kennis

Zonder fiscale kennis is het voor ondernemers lastig om goed de belastingaangiftes te kunnen doen.
Voor ondernemers is het daarom raadzaam om gebruik te maken van een zakelijke belastingadviseur. Men moet op de hoogte zijn van allerlei regelingen en uitzonderingen welke voor bedrijven van toepassing zijn. Zo kunnen bedrijven fiscale reserves opbouwen en hebben zij recht op een ondernemersaftrek. Investeringen dienen afgeschreven te worden waarbij investeringsregelingen van toepassing kunnen zijn.

Voor kleine bedrijven is er een kleine ondernemersregeling en starters kunnen gebruik maken van extra vrijstellingen. Een belastingadviseur kan bedrijven helpen bij vraagstukken zoals een auto van de zaak, de regelingen omtrent een kantoor aan huis en in hoeverre je kosten van de mobiele telefoon en internetaansluiting bij de belasting aangifte opgevoerd mogen worden als zakelijke kosten.

Veel belastingadviseurs bedienen klanten in hun eigen regio. Een belastingadviseur kan zich puur hebben toegelegd op het verstrekken van fiscale adviezen. Maar wat we meestal zien is dat de belastingadviezen onderdeel zijn van ruimere bedrijfsactiviteiten. Sommige boekhouders verstrekken fiscale adviezen aan hun klanten. Zij hebben al de financiële achtergrond en omdat zij zich jaarlijks bijscholen zijn zij op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op fiscaal gebied. Een van de kantoren welke zich naast boekhoudkundige werkzaamheden bezig houdt met het verstrekken van belastingadviezen is Schekman van Keppel welke in de regio Zoetermeer belastingadviezen voor ondernemers verzorgt.

De kosten voor belastingadviseurs

De kosten voor belastingadvies kunnen behoorlijk uiteenlopen. Belastingadvies voor consumenten, waar bij een belastingadviseur helpt met de jaarlijkse belastingaangifte, wordt vaak verzorgd voor een van te voren af gesproken vaste prijs. Meestal hanteert men zo rond de 50 euro voor het verzorgen van de belastingaangifte. Voor bedrijven liggen de kosten voor belastingadvies hoger. De fiscale vraagstukken zijn bij bedrijven complexer dan bij consumenten. Veel belastingadviseurs hanteren bij bedrijven een uurtarief omdat van tevoren niet altijd goed in te schatten is hoeveel uitzoek werk men zal hebben. Als op voorhand duidelijkheid bestaat over de hoeveelheid werk dan kan met belastingadviseurs een vast bedrag voor de fiscale adviezen worden afgesproken. Omdat de tarieven welke belastingadviseurs hanteren ver uit elkaar kunnen liggen is het goed om eerst de kosten van verschillende belastingadviseurs met elkaar te vergelijken. Hiermee kan een onderneming welke een belastingadviseur inschakelt een hoop geld besparen.