Veel verenigingen doen hun ledenadministratie en -communicatie nog handmatig met excel/access óf in een pakket dat nog veel werk met zich mee brengt. Dat levert veel gedoe op voor de vereniging. Onderzoek wijst uit dat men bij kleinere verenigingen gemiddeld 3 uur per week bezig is met de leden- en financiële administratie. We zien dat handmatige administraties vaak leiden tot fouten in de ledengegevens cq gegevens niet actueel zijn.

Wat is het u waard de tijd die u aan administratie besteed minimaal te halveren en fouten in het ledenbestand te voorkomen?

Voor meer informatie: Verenigingsplatform.nl