De inzet van burgerhulpverleners bij hartfalen is effectief. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd door het Maastricht UMC. Mensen die zich aanmelden als burgerhulpverlener worden via een Sms-bericht opgeroepen wanneer iemand in de omgeving een hartaanval krijgt en hulp nodig heeft. Wanneer een hart faalt, is het van levensbelang binnen 6 minuten hulp te verlenen. Professionele medische hulp laat vaak langer op zich wachten. Hierdoor ligt het leven van een slachtoffer in de handen van mensen in de omgeving.

Zes minuten zone

Voor de hartstichting was dit enkele jaren geleden aanleiding de zes minuten zone te introduceren. De zes minutenzone houdt in dat er binnen dit tijdsbestek hulp kan worden verleend door een burgerhulpverlener én dat er een AED in de omgeving aanwezig is waarmee het slachtoffer kan worden gereanimeerd. Nederland telt inmiddels 130.000 burgerhulpverleners en op steeds meer locaties is een AED aanwezig. Het onderzoek toont aan dat de overlevingskans van slachtoffers daarmee sterk is toegenomen. Reden voor de hartstichting om iedereen aan te sporen een cursus reanimatie te volgen. Jij kunt immers van levensbelangzijn voor een medemens!

Snelheid van levensbelang

Snel en adequaat handelen is van groot belang bij hartfalen. Hoe meer mensen een cursus reanimatie volgen, hoe meer levens er gered kunnen worden. Reanimatiecursussen worden door het hele land aangeboden; er is altijd wel een cursus reanimatie te volgen bij u in de buurt. Vergeet u na het voltooien van de cursus niet aan te melden als burgerhulpverlener zodat u kunt worden opgeroepen in geval van nood. Na het afronden van de reanimatiecursus is het belangrijk uw kennis en vaardigheden op peil te houden. Dit kunt u doen met een jaarlijks herhalingstraject. Zo kunt u van levensbelang zijn én blijven voor mensen bij u in de omgeving.