Obesitas is ook in Nederland een groot probleem. Maar wat wordt er in Nederland nu concreet gedaan in de strijd tegen deze welvaartsziekte?

De aanpak van obesitas in Nederland

Al sinds het kalenderjaar 2006 is de aanpak van obesitas één van de speerpunten van de Nederlandse overheid. De aanpak is vooral gericht op preventie. De overheid wil voorkomen dat het aantal volwassenen met overgewicht verder zal stijgen. Ook is de aanpak gericht op de jeugd, want ook de Nederlandse jeugd wordt steeds dikker.

Het beleid is vooral gericht op preventie. Jongeren leren dat bewegen en sporten gezond is vormt één van de belangrijkste onderdelen van dit preventie beleid. Beweging is naast gezonde voeding de basis voor een gezond gewicht. Daarom stimuleert de overheid (vooral de gemeenten) de sport onder jongeren. De gemeenten krijgen hiervoor financiële middelen vanuit het rijk.

Er is een speciaal programma gericht op jongeren. Dit programma heet Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Een dergelijk programma was eerder al in Frankrijk een succes. Uiterlijk dit jaar zouden 75 gemeenten mee moeten doen aan dit programma. Er wordt in het project vooral ingezet op simuleren en het beschikbaar hebben van sportvoorzieningen voor jongeren. Daarbij moet de drempel die er soms is om te gaan sporten worden weggenomen.

Als bewegen en gezond eten alleen niet voldoende is

Er zijn specifieke situaties waarin het mensen maar niet lukt van hun overgewicht af te komen. In overleg met de huisarts kan dan worden gezocht naar middelen om toch op een gezond gewicht te komen. We kennen allemaal wel de maagband die in uitzonderlijke situaties geplaatst kan worden. Alternatieven zijn er ook, deze zijn echter wel minder bekend. De huisarts kan namelijk ook medicatie voorschrijven in combinatie met een gezond dieet. Deze medicatie is in Nederland bekend onder de naam Xenical. Dit medicijn is op recept verkrijgbaar. Inmiddels is het ook mogelijk om op een veilige en betrouwbare manier Xenical online te kopen. Dit gaat via een online doktersdienst die jou aanvraag eerst medisch zal beoordelen alvorens te bepalen of dit medicijn voor jou geschikt is.