Bob Bulder, geschiedenis docent uit Den Helder, wilt graag benadrukken hoe belangrijk het is om een algemene kennis van de geschiedenis te bezitten. Vandaar dat Bob Bulder ons deze korte samenvatting van Europa geeft.

Voor de geschreven geschiedenis
Al ver voor dat de geschiedenis werd opgeschreven werd Europa al bevolkt door de moderne mens. Tot zo’n 8000 jaar geleden leefden de mensen via jagen en verzamelen. Dit veranderde echter met de komst van landbouw. De prehistorie wordt gekenmerkt door de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd, waarbij de Keltische cultuur het hoogtepunt was.

Klassieke Oudheid
Van de klassieke oudheid, de Griekse en Romeinse beschaving samen, zien we nog heel veel terug in de hedendaagse tijd, waaronder in staatkunde, kunst en wetenschap.Voor een lange tijd was het Romeinse Rijk de bekende wereld. Op het hoogtepunt strekte het rijk van Turkije helemaal naar Engeland. Echter langs de grenzen kwamen de volkeren in opstand en in 476 n. Chr viel het West-Romeinse Rijk uiteen. Het Oost-Romeinse Rijk, dat omgevormd werd tot het byzantijnse rijk viel in 1453.

De Middeleeuwen
Na de val van het Romeinse Rijk keerde West Europa terug naar een periode van neergang. De handel verviel en mensen trokken weg uit de steden. Voor een korte periode heersten de Franken een groot deel van Europa, waarvan Karel de Grote de bekendste is. Maar tot en met de elfde eeuw is het vooral een periode van onrust geweest.

Hoge Middeleeuwen
Aan het einde van de elfde eeuw kwamen de Duitse Keizers aan de macht, die voor stabiliteit en welvaart zorgden in Europa. Het Feodale stelsel gaf vorsten nieuwe rechten. Het christendom bloeide als nooit tevoren

De Renaissance
Aan het einde van de Middeleeuwen verandert de religieuze en sociale denkwijze. Door de ontdekkingsreizen werd de bekende wereld al snel uitgebreid en een heel scala van producten en mogelijkheden werden geïntroduceerd. De reformatie verdeelde Europa in katholieken en protestanten.

Moderne tijd
De industriële revolutie zorgde voor nog een stroomversnelling die het begin van de moderne tijd inluidde. Uitvindingen en communicatiemogelijkheden volgen zich steeds sneller op. Ondanks de zorg om het milieu, blijft vandaag de dag de economische groei belangrijk.