Steeds meer bedrijven schakelen een copywriter in. Het aanbod van copywriters en de vraag er naar is dan ook exponentieel toegenomen.

In Amerika alleen al is door de komst van sociale media teksten schrijven opnieuw hip geworden. Elke marketing afdeling heeft daar bij wijze van spreken zijn eigen freelance copywriter net zoals iedereen daar zijn eigen psycholoog heeft.
De toenemende vraag naar copywriters wordt onder andere verklaard door de steeds groeiende behoefte aan tekstmateriaal voor het internet. Daar waar het vroeger voldoende was om een website te hebben met alleen maar je contactgegevens, zien we dat bedrijven hun website als communicatie- en verkoopkanaal gaan inzetten.

Het gevolg daar van is dat er regelmatig nieuwe teksten geschreven moeten worden. Aan websites zijn nieuwsbrieven gekoppeld. En omdat wij toch maandelijks een goede reden willen hebben om met onze potentiële klanten te communiceren, moeten er ook hier weer goede redactionele artikels voor geschreven worden.

Marketeer is goed in marketing maar niet in teksten schrijven.

De doorsnee marketeer is een kei in analyses maken, markten in kaart brengen en volgen, concepten bedenken, distributiekanalen optimaliseren en verkoopondersteunende campagnes bedenken.

Teksten schrijven op zich zit doorgaans niet in zijn takenpakket.

We hebben toch ook een aparte verkoopploeg die aan consumenten uitlegt waarom men het product of dienst van het bedrijf best koopt? Net omdat iets uitleggen aan mensen een vak apart is.

Hetzelfde geldt voor geschreven teksten. Die freelance copywriter is gespecialiseerd in het uitleggen van de voordelen van een product zodanig dat mensen gaan denken: “maar dat wil ik ook graag hebben.”
Waar kun je makkelijk een freelance copywriter vinden?

Je vindt voor België veel copywriters in de gratis database van www.freelancenetwork.be .
Je kunt er een selectie maken op functie en regio en hen vervolgens kosteloos een e-mail toesturen en hen een vraag stellen.

De beschikbare copywriters nemen daarna met het bedrijf rechtstreeks contact op en maken een prijsvoorstel.