Bedrijven kiezen er steeds vaker voor om hun bedrijfswagens uit te rusten met GPS trackers, waardoor de werkgever nauwkeurig kan bijhouden waar en wanneer een auto het terrein verlaat.

Het is dan wel de vraag of dit niet in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens of het recht op privacy.

Bijvoorbeeld

De kantonrechter in Den Bosch heeft zich destijds uitgelaten over een zaak waarbij vermoedens zijn gerezen dat een werknemer zijn opdrachtbon vals invulde en niet op het aangegeven tijdstip op de aangegeven plaats was die hij op zijn werkbon invulde.

Op basis van dit vermoeden had de werkgever een GPS tracker in het bedrijfsbusje waar de werknemer mee werkt geïnstalleerd om zo te kunnen controleren of de werknemer daadwerkelijk iets anders aan het doen was. Vervolgens bleek dat de werkgever inderdaad gelijk had en dat de opdrachtbonnen niet naar waarheid waren ingevuld, waarna de werknemer op staande voet werd ontslagen.

In deze zaak heeft de werknemer zich vervolgens op het standpunt gesteld dat de gegevens die uit de GPS tracker niet mochten worden gebruikt omdat dit inbreuk maakte op de privacy van de werknemer en dat het ontslag daarmee niet rechtsgeldig was. Wat hierbij belangrijk is, is dat de werkgever vooraf niet had gezegd dat de wagen uitgerust was of uitgerust zou worden met een GPS tracker.

De kantonrechter heeft in deze zaak geoordeeld dat het gebruik maken van een GPS tracker op zich niet onredelijk is, gezien de werkgever een gerechtvaardigd belang had om te weten of de werknemer daadwerkelijk fraude pleegde. Echter was het wel belangrijk dat het systeem alleen registreerde waar de werknemer zich tijdens werktijden bevond. Uiteindelijk was het ontslag dus terecht.

Conclusie

Als een werkgever gebruik wilt maken van deze controlemogelijkheid, dan zal dit tenminste aan de werknemers moeten worden medegedeeld en in een voorkomend geval ook met de Ondernemingsraad moeten worden afgesproken.

Als dat op een correcte manier wordt gedaan is de kans veel groter dat de gegevens ook op een gelijkwaardige wijze mogen worden gebruikt.