Voetbal is meer dan alleen een leuke sport. Op conditioneel, sociaal en emotioneel vlak kan een kind veel voordeel halen uit het sporten in een teamsport. Wat zijn de voordelen van voetballen in je jeugd?

Conditie
Voetballen zorgt voor snelheid, uithoudingsvermogen en fitheid. De conditie wordt verbeterd door achter de bal aan te sprinten en het uithoudingsvermogen wordt getest door te joggen over het hele veld. Voor het schieten van een mooie bal of het perfect afnemen van een bal is ook een goede coördinatie nodig. Alle professionele oud-voetballers, zoals ook Soren Lerby, zien conditie als een heel belangrijk onderdeel van het zij van een succesvolle voetballer.

Samenwerking
Omdat je voetbalt in een team leer je al van jongs af aan rekening houden met anderen. Je hebt er niks aan als je alles zelf wil doen, je zal moeten samenwerken wil je een doelpunt scoren. Naast samenwerken leer je ook over groepsdynamica. Groepsdynamica is ‘de interacties en processen die zich afspelen tussen de leden van een groep’.  Het team zal bestaan uit verschillende karakters met eigen meningen, en personen die niet altijd met elkaar door één deur kunnen.

Discipline
Discipline is een groot onderdeel van voetbal. Je moet op de trainingen verschijnen, anders laat je je team in de steek. Het is van groot belang om de opdrachten van de trainer te volgen en je te houden aan de spelregels. Daarnaast moet je de discipline op kunnen brengen om je te houden aan de teamopstelling en niet egocentrisch te werk gaan om alleen je eigen eer te behalen.

Sportiviteit
Naast de geschreven regels zijn er ook ongeschreven regels die je als sporter hoort na te leven. Ook bij voetbal leer je op een respectvolle en sportieve manier om te gaan met verschillende situaties. Een teleurstelling zoals het krijgen van een rode kaart of het verliezen van een wedstrijd moet je sportief kunnen opnemen, zo vindt ook de FIFA.