Letselschade na een auto-ongeluk

Bij een auto-ongeval kan de schade groot zijn. Niet alleen de auto raakt beschadigd, ook kunt u te maken krijgen met letselschade. Uiteraard wilt u hier een vergoeding voor krijgen.

  • Geen discussies met de verzekeraar van de tegenpartij
  • Maximale schadevergoeding
  • De letselschade advocaten kennen alle regels en wetten

Uw letselschade advocaat berekent alle schade nauwkeurig. Hierdoor kunnen ze het maximale aan schadevergoeding behalen. Met uw machtiging stellen bij de tegenpartij aansprakelijk. Daarna gaat uw letselschade advocaat in onderhandeling met de verzekeraar van de tegenpartij.

Schadevergoeding na een auto-ongeluk

De meest voorkomende klacht na een auto-ongeval is een whiplash. Hierbij kunt u last krijgen van een stijve en pijnlijke nek en aanhoudende hoofdpijn. Op de lange duur kunt u problemen krijgen met de concentratie en vermoeidheid ervaren. Het is belangrijk om uw klachten medisch te laten behandelen. De kosten die hieruit voortvloeien kunnen op de andere partij verhaald worden.

De andere automobilist aansprakelijk stellen

Bij een kop-staart botsing is de achteropkomende bestuurder verantwoordelijk voor de ontstane schade. Dit geldt niet wanneer de voorste bestuurder plots en zonder reden hard remt. Wanneer de tegenpartij zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden dan kan deze ook aansprakelijk worden gesteld. Vraag dezelfde dag nog juridisch advies en bijstand aan. De letselschade advocaten op Letselschade Startpaginaz zal het proces-verbaal opvragen en de tegenpartij aansprakelijk stellen. De totale schade wordt berekend en geclaimd. Alle extra gemaakte kosten worden waar mogelijk ook vergoed.

Een aanrijding tussen twee auto’s

Het is bij een auto-ongeluk belangrijk om te achterhalen wie de schuldige is. De politie zal in sommige gevallen een proces-verbaal opmaken. Hieruit blijkt wie aansprakelijk is. De jurist kan het politierapport opvragen. Deze zal de tegenpartij aansprakelijk stellen. Wanneer beide partijen schuld hebben dan zal de schadevergoeding worden verdeeld.

Aanrijding auto met een ander voertuig

Een verkeersongeluk kan ernstig letsel veroorzaken. In het beste geval krijgt u te maken met lichte materiële schade of verwondingen. Maar ook blijvend lichamelijk en geestelijk letsel kan u jarenlang achtervolgen. U kunt als autobestuurder betrokken raken bij een verkeersongeval met een bromfiets, scooter, motor, vrachtwagen, bus of quad. Wanneer u deels schuldig bent aan het ongeval dan kunt u een gedeeltelijke schadevergoeding claimen. Wanneer de tegenpartij geheel aansprakelijk is dan zal de letselschade volledig vergoed worden.

Wanneer u niet of slechts gedeeltelijk schuldig bent dan zullen ze de tegenpartij aansprakelijk stellen. Samen stellen de letselschade advocaten met u de schade vast. Bij de tegenpartij wordt een schadevergoeding geëist. Ze zorgen ervoor dat u het maximale aan schadevergoeding op uw bankrekening krijgt. Hierdoor worden zorgkosten, reiskosten en verlies van inkomen gedekt en gecompenseerd. Voor letselschadeslachtoffers brengen wij geen kosten in rekening.

Een kettingbotsing veroorzaakt veel schade

Bij een kettingbotsing rijden meerdere auto’s op elkaar. Dit zien we vooral bij een plotselinge file ontstaan. De achterop komende bestuurder is vrijwel altijd aansprakelijk, tenzij de voorste auto plots en onnodig hard remt. Bij een kettingbotsing moet een ieder die schade aan de achterkant van de voorligger veroorzaakt, vergoeden.

Hulp bij een whiplash

Na een auto-ongeluk kunt u te maken krijgen met een whiplash. Dit brengt zowel lichamelijke als psychische klachten met zich mee. Deze klachten kunnen tot jaren na het auto-ongeluk aan blijven houden. Hierdoor komt u voor hoge kosten te staan. Deze kunnen op de tegenpartij verhaald worden.

Starten van een deelgeschilprocedure

Wanneer uw jurist er niet rechtstreeks met de verzekeraar uitkomt dan zal deze een deelgeschilprocedure bij de rechtbank starten. De letselschade advocaten op Letselschade Startpaginaz doen er alles aan om het maximale aan schadevergoeding te claimen. Ze voeren dagelijkse discussies met de verzekeraars. Hiermee lossen ze juridische kwesties over letselschade snel en vakkundig op.

Wanneer heeft u recht op volledige schadevergoeding?

Als automobilist heeft u recht op volledige schadevergoeding wanneer u zelf geen schuld heeft aan het auto-ongeluk. Neem zo snel mogelijk contact met een letselschade advocaat. Zei gaan direct voor u aan het werk. Ze stellen de tegenpartij aansprakelijk en monitoren uw huidige en toekomstige schade. De totale schade nemen ze op in de schadeclaim. Deze wordt naar de verzekeraar van de tegenpartij verstuurd. De verzekeraar maakt het bedrag op uw bankrekening over. Wanneer de verzekeraar of de tegenpartij niet wil betalen dan ondernemen ze de verdere stappen.

De schadevergoeding die u als automobilist krijgt bestaat uit de kosten voor het herstellen van autoschade en vervangend vervoer, de vergoeding van zorgkosten die vallen onder het eigen risico en een vergoeding voor het mislopen van inkomsten. Wanneer u extra hulp nodig heeft bij huishoudelijke taken of andere werkzaamheden dan wordt dit ook vergoed. Daarnaast kunt u rekenen op smartengeld en vergoeding voor gemiste pensioenopbouw.

De werkwijze van onze juristen

Neem na een auto-ongeluk zo snel mogelijk contact met een letselschade advocaat op Letselschade Advocaten Startpaginaz. Zei stellen de tegenpartij namens u aansprakelijk. Juridische discussies worden door ons gevoerd. Zei berekenen de totale schade nauwkeurig.

 

Neem bij letselschade diezelfde dag nog contact met een Letselschade Advocaat.

 

Letselschade Startpaginaz

Letselschade Advocaat Startpaginaz