De letters SWOT staan voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threaths.

 

Oftewel in het Nederlands: sterkes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Dit zijn de interne- en externe analyses. Wanneer je inzicht hebt in de sterke en zwakke punten van je bedrijf en de kansen en bedreigingen, dan kun je aan de hand hiervan een conforntatiematrix maken. De SWOT analyse en de confrontatiematrix zijn onmisbaar in het marketingplan. Beide laten namelijk zien hoe de aansluiting met je markt eruit ziet.

Interne en externe analyse

De interne analyse bestaat uit de sterke en zwakke punten van je organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld waardeketen, de marketing, je (potentiele) klanten, de financiën en de organisatie in het algemeen.
De externe analyse bestaat uit kansen en bedreigingen. Dit zijn bijvoorbeeld de macro omgeving, de branche waarin je werkzaam bent, je afnemers, de concurrentie, je distributie etc.

De confrontatiematrix

Wanneer je een marketing SWOT analyse hebt gemaakt, kun je aan de hand hiervan een confrontatiematrix opstellen. Bij de confrontatiematrix zet je de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen van de SWOT analyse tegen over elkaar om de plus- en minpunten te gebruiken om de mindere punten te kunnen verbeteren. Wat je doet is het volgende:

– Je zet de sterke punten tegenover de kansen
– Je zet de sterke punten tegenover de bedreigingen
– Je zet de zwakke punten tegenover de bedreigingen
– Je zet de zwakke punten tegenover de kansen

 

Wat kun je met de SWOT en confrontatie matrix?

Wanneer je een SWOT analyse hebt gemaakt heb je een duidelijk inzicht in de interne- en externe factoren. Met de confrontatie matrix erbij, kun je deze factoren met elkaar verbinden. Uiteindelijk kun je voor jezelf een lijst met vragen opstellen waarop je graag een antwoord wil. Hierbij reflecteer je weer op de interne analyse en de externe analyse.