Huurders van een woning kennen veelal hun rechten en plichten niet. Wat vaak gebeurt is dat de huurder iemand laat inwonen, ondanks dat er in de huurovereenkomst staat dat je dat als verhuurder niet toestaat (huurrecht). Je kunt als verhuurder je huurder dan uit huis zetten. Veel huurders denken dat je als verhuurder daar niets over te zeggen hebt, maar dit is een groot misverstand!

Als je een degelijk huurovereenkomst opstelt dan bevat deze meestal de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder. Ondanks de huurovereenkomst kan je als verhuurder niet alles opdringen aan de huurder. In de wet staat namelijk dat sommige afspraken niet rechtsgeldig zijn of slechts onder bepaalde omstandigheden.

Wat veel voorkomt in een huurovereenkomst is dat de huurder zonder toestemming van de verhuurder het huis niet aan derden in onder mag verhuren of in gebruik geven. Ingebruikgeving betekent dat de huurder iemand laat inwonen, ongeacht of ze zelf er wel of niet blijft wonen. Als verhuurder mag je dit eisen, want het is een rechtsgeldige bepaling. Als verhuurder hoef je het niet te pikken dat de huurder het verbod negeert. Je kunt de huurovereenkomst dan opzeggen.

De huurder kan niet akkoord gaan met de opzegging, dan zit er niets anders op dan naar de rechtbank te stappen en een verzoek in te dienen om de huurovereenkomst te laten ontbinden, op het feit dat de huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen.

De rechtbank zal niet in alle gevallen dit verzoek toewijzen, maar de kans is aanzienlijk dat je als verhuurder in je gelijk gesteld wordt. De huurovereenkomst zal ontbonden worden door de rechtbank en de huurder zal dan ‘op staart’ komen te staan. Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het van belang dit punt goed te bespreken om misverstanden te voorkomen en vooral een gang naar de rechtbank.

Bron: www.kroonadvocatenkantoor.nl