Uithuisplaatsing van jongeren tussen de 12 en 18 jaar is iets wat nog te vaak voorkomt. Jongeren die een antisociaal gedrag vertonen die als ernstig kan worden aangemerkt kunnen uit huist geplaatst worden als de situatie uit de hand dreigt te lopen. Voorbeelden vat dit gedrag zijn onder andere:

 • Contact met politie
 • Spijbelen
 • Fysieke of verbale agressie vertonen
 • Drugs- of drankgebruik

Met behulp van Multisysteem Therapie is het mogelijk om uithuisplaatsing te voorkomen door het functioneren van het gezin te verbeteren middels een interventie die wordt gedaan na het in kaart brengen van de factoren die zorgen voor de problemen bij jongeren. Interventies worden specifiek op een probleem gericht en samen met ouders opgesteld. Na de interventies worden de resultaten hiervan gemeten. Interventies moeten voldoen aan negen principes:

 1. Inzicht krijgen in de samenhang van problemen en hun context, zoals vrienden, familie en school.
 2. Het positieve benadrukken tijdens therapeutisch contact.
 3. Versterken van het verantwoordelijke gedrag van ouders en jongere en andere gezinsleden.
 4. Richten op specifieke problemen die er nu zijn en de op de actie die hierop gericht is.
 5. Richten op interacties tussen diverse systemen.
 6. Bij het ontwikkelingsniveau en behoeften van de jongere passen.
 7. Continue inspanning van de gezinsleden om de situatie te verbeteren.
 8. Constant de voortgang en effectiviteit evalueren en belemmeringen wegnemen.
 9. Ouders of verzorgers meer competent maken om in de behoeften van gezinsleden te voorzien.

Tijdens de interventies wordt uitgegaan van het vermogen van het gezin en dan met name de ouders of verzorgers. Zij moeten moet hun zoon of dochter omgaan en zij moeten leren op een verantwoordelijke en krachtige manier de situatie in de hand te houden en verbeteren.

Als er belemmeringen zijn die het succes van de interventies in de weg staat is het noodzakelijk om deze zo snel mogelijk in kaart te brengen en de interventies hierop aan te passen. De Multisysteem therapeut komt gedurende vijf maanden meermaals per week langs bij het gezin. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Prisma of kijk op de pagina over Multisysteem therapie.