Zoals bij bijna alle bedrijven worden er ook regels gehanteerd bij theaters en

congrescentrums. Dit voorkomt vele onplezierige situaties te voorkomen en zorgt ervoor dat

alles vlotjes en goed verloopt. De onderstaande regels worden dan ook vaak gehanteerd.

Regels

  • Entree kaarten: Het is niet toegestaan om verkregen kaarten door de verkopen aan anderen.
  • Ruilen: Vaak is het mogelijk entree kaarten tot een aantal dagen voor de desbetreffende voorstelling te ruilen voor een andere voorstelling bij een theater of congrescentrum. Wanneer het ruilen om één of andere reden niet mogelijk is, krijg je vaak een tegoedbon die een tijdsbestek van 1 jaar geldig blijft. Echter zit er wel een klein bedrag aan het omruilen van de kaart(en).
  • Eigen consumpties: Het consumeren van zelf meegenomen of gekochte artikelen is niet toegestaan in de theater of congres zalen. Consumpties zorgen voor onnodig afval en kan leiden tot geluidsoverlast. In de daarvoor bestemde pauzes is het mogelijk om consumpties te nuttigen. Zelf meegenomen consumpties zijn ook hier niet toegestaan.
  • Te laat: Wanneer je om welke reden dan ook niet tijdig aan de voorstelling kan deelnemen, is het niet meer toegestaan de zaal te betreden. Bij het te laat betreden zouden artiesten en bezoekers gestoord worden, waardoor onnodige onrust voorkomen wordt. Het theater en congrescentrum is verplicht de te laat komende bezoeker pas tijdens de pauze toe te laten.
  • Beeldopnamen: Het maken, op welke manier dan ook, van beeldopnamen tijdens voorstellingen is niet toegestaan. Op alle voorstellingen zijn copyrights van toepassing. Om dit te voorkomen wordt er vaak verzocht mobiele telefoons uit te schakelen, voor het betreden van de theater of congres zaal.
  • Garderobe: In veel theater en congreszalen is het mogelijk om gratis jassen en tassen op te hangen. Wanneer er door onverwachte redenen de congres of theaterzaal snel verlaten moet worden, zal het mee naar binnen nemen van jassen en tassen voor vertraging kunnen zorgen. Het is verboden deze dus mee de zaal in te nemen.
  • Rookvrij: Ten alle tijden zijn congres en theater zalen verboden te roken. Buiten het gebouw kan voortijdig, in de pauze en na de voorstelling gerookt worden.