Belastingadvies

Published on :

De Nederlands overheid behaalt haar inkomsten voor een grootste deel uit belastingheffingen. Naast belastingen heeft de Nederlandse overheid ook inkomstenbronnen zoals de gasvelden in de provincie Groningen. Belastingen vormen echter de grootste inkomstenbron. Vormen van belasting Het grootste deel van deze belastingen worden geheven in de vorm van loonbelastingen en omzetbelasting. Het deel wat de staat aan belastingen ontvangt aan […]