Het aantal gecertificeerde EHBO’ers is Nederland is aanzienlijk lager dan in andere landen. Dit blijkt uit een onderzoek van iedereenEHBO.

Waarom is dit percentage dan zo laag?

Ambulance

Nederlanders staan er niet voldoende bij stil en zijn te weinig gemotiveerd om een EHBO cursus te volgen. Ze denken vaak dat EHBO niet nodig is. Dit komt door het feit dat de ambulancedienst vaak op tijd aanwezig is. Echter zijn er wel twaalf zones in Nederland waar het vaak langer dan een uur duurt om met een ambulance te arriveren.

Het is vreemd dat bijna alle ouders hun kind op zwemles doet voor de veiligheid, maar niet aan EHBO denken.

EHBO is belangrijk

Onderzoek wijst uit dat een groot deel van de bevolking niet nadenkt over over EHBO, of geen idee heeft hoe men er mee om moet gaan. In zo’n geval zou het goed zijn dat de overheid op zou treden, voor de veiligheid en voor de bevolking. Het moet de mensen duidelijk worden gemaakt dat EHBO erg belangrijk is en zelfs levens kan redden. Nederland zou eigenlijk verplicht moeten worden in Nederland. Op deze manier wordt iedereen zich bewust van eerste hulpverlening en en het belang van EHBO. Een ander voordeel is dat de zorgkosten waarschijnlijk aanzienbaar zullen dalen.

Motivatie

In tegenstelling tot het lage percentage van Nederlandse EHBO’ers, is dit percentage in het buitenland een stuk hoger. Hoe komt dit dan? Volgens de experts heeft dit twee belangrijke oorzaken.

In Duitsland en Frankrijk is het voor de bevolking verplicht om een EHBO cursus te volgen. In Scandinavië zijn mensen een stuk meer gemotiveerd. Dit komt doordat deze landen veel dunbevolkte plaatsen hebben en het soms veel langer kan duren tot de medische hulp is gearriveerd.

Al met al is het EHBO dus erg belangrijk, veel belangrijker dan mensen zich eigenlijk beseffen. Aarzel dus niet! Geef het goede voorbeeld en schrijf je vandaag nog in voor een EHBO cursus.