De transportmarkt is al jaren een markt in ontwikkelingen. Ook zal er in 2015 weer meer transport op de wegen en water te zien. Met name zal het aantal vrachtwagens zal weer toenemen. Deze groep vervoerd jaarlijks zo’n 900 miljoen ton aan goederen.

Groei

De transportmarkt is een bewegende markt. In 10 jaar tijd hebben zich zo’n 3.000 bedrijven aan de markt toegevoegd. En grensoverschrijdend zelfs bijna 2 maal zo veel. Ondanks een verwachte groei kenden veel bedrijven een zware tijd binnen de markt.

Duurzaam

Net zoals in andere bedrijfstakken, speelt duurzaamheid binnen transport ook een belangrijke rol. Door de toepassing van de milieuwetgeving staat dit punt hoog op de agenda binnen veel bedrijven. Door het inzetten van slimme regels, zal duurzaamheid gestimuleerd worden. Zo zal voor vrachtwagens een toeslagen worden ingevoerd op basis van brandstofbesparingen. Energiezuinige motoren gaan dus beloond worden met lagere toeslagen.

Personeel

De logistieke sector kampt nog steeds met tekort aan adequaat personeel. Sinds een aantal jaar zijn de regels aangescherpt wat betreft rij tijd. Hierdoor is het tekort aan personeel nog meer toegenomen. Als verschillende studies waar blijken te zijn, zal dit niet het grootste probleem. Het blijkt dat de personeelskosten flink zullen gaan toenemen. Dit heeft met name te maken met de stijging in veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Sneller en sneller

Binnen de pakketdienst, wat tevens onder transport valt, is de grootste trend sneller leveren. Steeds meer mensen verwachten dat er de dag na bestelling al geleverd wordt. Dit is tevens een manier waarop je je als organisatie tegenwoordig kan onderscheiden. De verwachting is dat er op zeer korte termijn een levering op de dag van bestellen mogelijk is. Zelfs binnen een aantal uur. Dit betekent wanneer je meegaat in de trend sneltransport, dat je alles echt goed in orde moet hebben als bedrijf zijnde.