In de bouw heb je verschillende functies en werkzaamheden. Je hebt er natuurlijk timmerlieden die constructies in elkaar timmeren zoals funderingen, kozijnen en kapconstructies. Metselaars maken verschillende metselverbanden met bakstenen. Ze zorgen ook voor het voegwerk en moeten constant de kwaliteit controleren. Tegelzetters moeten passen en meten om wanden en vloeren netjes te kunnen tegelen in nieuwbouw en renovatie.

Uitvoerder

In de bouw heb je naast het uitvoerend personeel ook de uitvoerder. De uitvoerder is de persoon die de leiding geeft op de bouwplaats. De uitvoerder, vaak samen met een assistent uitvoerder, zorgt ervoor dat de bouwplaats voorzien wordt van de juiste materialen zodat personeel de werkzaamheden uit kan blijven voeren. Daarnaast is het aan de uitvoerder om toezicht te houden op de gehele bouwplaats. Personeel die vragen heeft kan bij de (assistent)uitvoerder terecht om vragen te stellen.

Planning

Constructiewerk moet worden gecontroleerd door de uitvoerder zodat alles klopt en de maatvoering ook juist is. Als er iets niet goed is is de uitvoerder degene die voor oplossingen kan zorgen. De uitvoerder staat in direct contact met de projectmanager. Hierdoor is er snel te schakelen.

Veiligheid

Een andere taak van de uitvoerder is ervoor te zorgen dat de bouwplaats veilig is en dat er veilig gewerkt wordt. Ook snelle werkplekinspecties kunnen door een uitvoerder worden uitgevoerd. Hierbij wordt er gekeken of de werkplek wel netjes is en bijvoorbeeld vrij van losse materialen op de vloer wat ervoor zou kunnen zorgen dat mensen vallen.

Vergaderen

Bouwvergaderingen over de voortgang van het project worden door de uitvoerder geleid en deze wordt vaak gehouden met de opdrachtgever, aannemer en onderaannemers. Eventuele problemen worden besproken als ook de voortgang. Hierdoor weet iedereen de status van het project en kan de planning eventueel aangepast worden.

Kwaliteiten en competenties

Uitvoerders moeten stressbestendig zijn en vooral ook technisch inzicht hebben.  Uitvoerders moeten ook leiding geven en moeten hier dus ook voor geschikt zijn. Verantwoordelijk werken is ook één van de belangrijkste vereisten.

Opleiding

Om uitvoerder te kunnen worden begin je vaak als assistent uitvoerder. Hier heb je opleidingen voor. Bijvoorbeeld bij Bouwopleiding Zuid West.