Vanaf 2015 zijn er een aantal regelwijzigingen in tijdelijke contracten. Wat betekent dit voor de contracten van jouw werknemers? Het is als werkgever goed op de hoogte te zijn van de veranderingen, zeker wanneer bedrijven geen gebruik maken van een juridisch adviseur. De wijzigingen in een korte weergave.

Veranderingen

  • Tot juli 2015 is het mogelijk om een contract met een bepaalde tijd 3 keer te verlengen met een maximale periode van 12 uur. Hierna is het verplicht om een periode van drie maanden ‘er tussen uit’ te gaan. Na de nieuwe regelgeving na 1 juli 2015 is het nog maar mogelijk om de arbeidsovereenkomst twee keer te verlengen met een maximale periode van 12 maanden per contract. Hierna moet de keuze gemaakt worden of er wel of geen vast contract wordt gegeven. Onder minderjarigen geldt deze regeling niet. De eerste periode van het contract met een bepaalde tijd gaat lopen vanaf dat de werknemer 18 wordt. Ook wanneer het gaat om een educatieve arbeidsomstandigheden is het mogelijk wanneer de werknemer nog niet klaar is met de opleiding om een derde periode met bepaalde tijd aan te bieden.
  • Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding toe te passen op tijdelijke contracten wanneer de werknemer duidelijk kan laten zien dat het om ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft’. Dit moet de werkgever dan ook goed kunnen motiveren.
  • Wanneer de werknemer een contract met een bepaalde tijd heeft van een periode van 6 maanden of langer, is de werkgever verplicht om minimaal een maand voor het einde van het contract schriftelijk laten weten of het contract wordt verlengt of niet.

Het is voor werkgevers belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van de nieuwe veranderingen. Wanneer zij niet juist inspelen op de veranderingen, riskeren zij een mogelijke boete. Kijk voor meer informatie over de veranderingen in tijdelijke contracten op http://www.peetersfiscaal.nl/