Sinds onder andere de vuurwerkramp waarbij het café weg gevaagd werd, zijn de regels omtrent de nooduitgang verscherpt. In elk openbaar gebouw moeten nooddeuren, of vluchtdeuren, aanwezig zijn. Daarbij is het belangrijk dat deze deur alleen gebruikt wordt voor het ontvluchten van een pand. Maar wat is er nog meer belangrijk bij nood- of vluchtdeuren?

Wat als eerste belangrijk is om te weten zijn de waarden waarmee de normen worden vastgesteld. Er zijn een aantal normen waar vaak aan voldaan moet worden in Nederland. Overigens zijn er geen specifieke normen vastgesteld voor de vluchtdeur zelf. Het gaat vooral om de situatie om de vluchtdeur heen en in het pand. In het volgende rijtje staan een aantal normen die zowel nationaal als internationaal gebruikt worden.

NEN voor NEderlandse Norm
EN voor Europese Norm
ISO voor International Organization for Standardization

In dit artikel gebruiken we alleen de NEN en NEN-EN (Nederlandse norm die door Europa als standaard wordt gebruikt) norm. Er zijn voor vluchtdeuren een aantal belangrijke normen opgesteld. Hierbij is bijvoorbeeld de manier waarop de vluchtweg wordt aangeduid vastgesteld in de NEN 6088. Deze norm zorgt ervoor dat het voor mensen altijd duidelijk moet zijn waar de vluchtdeur zich bevind.

Zoals al eerder vermeld hoeft de vluchtdeur zelf niet aan een NEN of NEN-EN te voldoen. Het hang- en sluitwerk daarentegen moet wel aan bepaalde normen voldoen. Zo is er de NEN-EN 179 die vooral geldt voor deuren waar niet veel mensen doorheen hoeven. Deze norm stelt vast dat de sluiting van een deur makkelijk te openen moet zijn. Deze norm is voornamelijk voor panden met beperkte toegang zoals flats en kantoren. De NEN-EN 1125 is voor deuren die juist wel door grotere groepen mensen moet worden gebruikt. Hier geldt ook dat de deur makkelijk te openen moet zijn. Vaak wordt hier gebruik gemaakt van paniekstangen of-balken. Deze norm is vooral voor panden met vrije toegang voor het publiek. Denk hierbij aan discotheken, bibliotheken, winkels en scholen. Er zijn nog twee ontwerpnormen maar deze zijn nog niet goedgekeurd door alle landen. Deze zijn dus ook nog niet vastgelegd.

Eigenaar van een publiekelijk domein? Kijk dan goed op internet waar uw pand aan moet voldoen en zorg dat alles in orde is. Het niet naleven van deze normen kan voor grote problemen zorgen.