Bedrijfshulpverlening is een zeer belangrijk onderdeel van de organisatie. Vaak staat een ondernemer hier niet bij stil maar elke organisatie moet minimaal één bhv’er ofwel een bedrijfshulpverlener hebben. Dit staat wettelijk vastgesteld in de wet. Laat nu dus een medewerker de cursus bedrijfshulpverlening volgen.

Het belang van een cursus bedrijfshulpverlening

In de cursus bedrijfshulpverlening worden verschillende onderdelen behandeld die allemaal te maken hebben met het verlenen van eerste hulp.
Denk daarbij aan het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van eerste hulp, het communiceren met hulpdiensten en het ontruimen van de organisatie.
Hierbij wordt eerst theorie gegeven en vervolgens wordt dit in de praktijk toegepast.

De opleiding duurt in principe één dag. Daarnaast is het volgen van een herhalingscursus van de cursus bedrijfshulpverlening ook mogelijk. Ook zijn er andere cursussen beschikbaar die betrekking hebben op eerste hulp. Denk aan een ehbo cursus. De ehbo cursus kan natuurlijk ook gebruikt worden om de kennis van de bhv’er te verdiepen. Indien gewenst kan ook een incompany training worden gegeven.
Natuurlijk is de soort cursus voor het ene bedrijf meer van toepassing dan voor het andere bedrijf. Denk aan een kantoormedewerker of een medewerker van het treinstation. Daarvoor kan een cursus bedrijfshulpverlening op maat worden gemaakt.

Cijfers en feiten

Het belang van een cursus bedrijfshulpverlening is groot. In 2012 zijn een half miljoen bedrijfsongevallen waargenomen. Dit geeft aan dat het belang van een bhv cursus groot is. Het adequaat reageren op een calamiteit is van zeer groot belang. Denk bijvoorbeeld aan het werken met een AED ofwel een automatische externe defibrillator. Wanneer dit van te voren is geoefend kan er op het moment dat het nodig is een grote tijdswinst behaald worden.
Jaarlijks worden zo’n 10.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Het is dus niet ondenkbaar dat zoiets op de werkvloer plaatsvindt. Met een cursus bedrijfshulpverlening is het mogelijk om eerste hulp te verlenen en zo goed mogelijk te reageren!
Om kwaliteit te waarborgen wordt geadviseerd na het volgen van de cursus bedrijfshulpverlening jaarlijks een herhalingscursus te doen. Dit geldt dan als een opfriscursus. Volgens de Arbo wetgeving geldt namelijk dat de BHV’ers te alle tijde voldoende getraind moet zijn en over de juiste middelen moet kunnen beschikken als BHV’er.