Als u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit heeft u recht op bijstand van een advocaat. Het gaat hier om een recht, geen plicht. Maar in de praktijk is het verstandiger om wel gebruik te maken van uw recht om een advocaat in de armen te nemen.

Vanaf welk moment heeft u recht op een advocaat?
Niet alleen tijdens het strafproces in de rechtszaal maar ook gedurende het vooronderzoek heeft u recht op een advocaat. Na uw aanhouding, maar voorafgaand aan het eerste inhoudelijke politieverhoor mag u overleg plegen met uw raadsman. Dit wordt ook wel consultatiebijstand genoemd. Uw advocaat is niet aanwezig bij het eerste politieverhoor.

Het recht op consultatiebijstand
De politie is verplicht u te wijzen op het recht op consultatiebijstand maar u bent niet verplicht er gebruik van te maken. De ernst van het strafbare feit waarvan u wordt verdacht, bepaalt op welke manier het gesprek met uw raadsman wordt gevoerd. In het geval van lichte misdrijven en bij overtredingen, is dat telefonisch. Bij zwaardere misdrijven vindt het gesprek plaats in een persoonlijk contact met de advocaat op het politiebureau.
Het kan zijn dat de politie u na het verhoor niet laat gaan. U wordt in verzekering gesteld. In deze fase van het proces heeft u ook recht op de bijstand van een advocaat. Ook als u geen consultatiebijstand heeft gehad.

Toewijzing advocaat en zwijgrecht
Heeft u geen advocaat, dan krijgt u een raadsman toegewezen. Die advocaat neemt deel aan de zogenaamde piketregeling. Dit is een samenwerkingsverband tussen advocaten die bij toerbeurt optreden als advocaat voor een verdachte die behoefte heeft aan rechtsbijstand. Op het moment dat u bent aangehouden, kan het even duren voordat u uw (piket)advocaat kunt spreken. Ondertussen kan de politie u wel een verklaring afnemen. Het is dan verstandig om u te beroepen op het zwijgrecht. U legt dan geen verklaring af voordat u uw advocaat gesproken heeft.

Het kan natuurlijk dat u liever geen advocaat krijgt toeverwezen en er liever zelf een inhuurt. Antoine Endtz heeft bijvoorbeeld een advocatenkantoor. Kijk eens op deze website of hier: https://www.facebook.com/aendtz.