Bij gezinsbegeleiding krijg je als gezin begeleiding. Het is een traject waar je als gezin gezamenlijk doorheen gaat. Als gezin leef je immers samen en hebben jullie onderlinge relaties. Er staat niks los van elkaar. Als er iets met jouw kind gebeurd, gaat dat jou als ouder ook aan. Als er op de één of andere reden geen goede balans meer is in het gezin, moet deze hersteld worden. Zo kan het zijn dat je als gezin te maken hebt met de zorg voor een kindje met een beperking of met een ontwikkelingsachterstand. Het is ook mogelijk dat er in jullie gezin een kind is met een psychiatrisch probleem. In al deze gevallen is gezinsbegeleiding gewenst. Je wilt natuurlijk dat je kind in een veilige omgeving en in jullie gezin kan opgroeien. Een beetje ondersteuning kan daarbij helpen. Afhankelijk van het probleem binnen jullie gezin, wordt de lengte van de behandeling bepaald. Gezinsbegeleiding is een goede oplossing. Er hoeven dan geen kinderen uit huis geplaatst te worden en een intensieve behandeling brengt jullie als gezin vaak dichter bij elkaar. Er zijn verschillende vormen van gezinsbegeleiding en dit is afhankelijk van het probleem dat binnen jullie gezin afspeelt.

Vormen van gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding komt in verschillende vormen en maten voor. Het ene gezin heeft een hele intensieve behandeling nodig, terwijl het andere het af kan met één of twee keer per week. Dit is afhankelijk van de situatie. Hieronder lichtten we een aantal behandelingen toe.

Multisysteem Therapie

Dit is een zeer intensieve vorm van behandelen. Deze behandeling wordt toegepast als er in het gezin jongeren tussen de twaalf en achttien zijn met ernstig antisociaal gedrag. Hierbij kun je denken aan het niet luisteren, het gebruiken van drugs, veel in aanraking komen met de politie en aan het vertonen van agressief gedrag. Vaak worden deze kinderen uit huis geplaatst, maar met Multisysteem Therapie kan dit worden voorkomen.

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling – Verstandelijke Beperkten

Deze behandeling wordt afgekort naar IAG-VB. Deze behandeling is er voor gezinnen met kinderen van nul tot en met drieëntwintig jaar. Bij deze gezinnen is er sprake van een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand heeft. Dit hoeft niet per definitie het kind te zijn, dit kan ook een ouder zijn. Verder zijn er problemen bij het opvoeden. Deze behandeling duurt maximaal zeven maanden.

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding

PPG wordt toegepast bij gezinnen waarvan de ouders moeite hebben met het opvoeden van hun kind of kinderen. Vaak is er in deze gezinnen sprake van een kind met een ontwikkelingsprobleem of met een beperking. Met PPG wordt de opvoedsituatie verbeterd. De competenties van de ouders worden opgeschroefd en het gezin wordt op weg geholpen. Het is een tijdelijke behandeling.

Ambulante Gezinsbegeleiding

Deze behandeling wordt vaak als eerste toegepast. Het is een stap voordat IAG-VB of PPG wordt ingezet. Met Ambulante Gezinsbegeleiding worden vaardigheden geoefend die helpen bij de zelfredzaamheid. Deze behandeling heeft als doel om het gezinsleven goed te laten verlopen en de kinderen een veilig huis te bieden.

Hulp accepteren

Het is belangrijk dat je de hulp kunt accepteren. Wees niet te trots en voel je ook niet waardeloos als ouders zijnde als je het niet alleen aankunt. Je bent hartstikke sterk en nog veel sterker als je hulp toelaat. Deze hulp zorgt er namelijk voor dat jij en je gezin weer dichter bij elkaar komen. Jullie problemen worden aangepakt en er wordt een manier gevonden waarop jullie op een harmonieuze en veilige manier samen kunnen leven.