Letselschade ontstaat naar aanleiding van een ongeval. Bij letselschade heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. U kunt rekenen op onze juridische bijstand. Wij helpen u snel, deskundig en gratis.

Letselschade aanmelden

Neem bij letselschade direct contact met ons op. Wij bekijken of uw letselschadezaak kans van slagen heeft. Zo bekijken wij of de tegenpartij aansprakelijk kan worden gesteld. U krijgt dan ook direct advies van ons.

Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk

Met uw machtiging versturen wij een aansprakelijkheidsbrief naar de tegenpartij. U krijgt een bevestiging van onze werkzaamheden. Hierin staat hoe we te werk gaan en dat onze hulp volledig gratis is. Wanneer u akkoord gaat met onze voorwaarden kunnen wij uw zaak in behandeling nemen.

Een schadeberekening maken

Vaak stuurt de tegenpartij onze brief door naar zijn verzekeraar. Deze neemt automatisch contact met ons op. Wanneer zij aansprakelijkheid erkennen gaan wij met u de hoogte van uw schade bekijken. We voeren een nauwkeurige schadeberekening uit. Soms is het nodig om uw medisch dossier op te vragen. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Ook moet u ons schriftelijk machtigen om het medisch dossier aan de wederpartij toe te zenden. Deze willen ook inzage in het door u opgelopen letsel.

Snelle afhandeling van het letselschadetraject

Wij streven ernaar om de schadevergoeding zo snel mogelijk uit te laten betalen. Zorgverzekeraars wachten lang met reageren. We blijven in contact met deze verzekeraars. We overleggen regelmatig met u over onze werkzaamheden. U heeft immers het laatste woord hierin. Wij brengen geen kosten in rekening. De verzekering van de tegenpartij dekt al onze kosten. U kunt bij ons terecht voor alle vormen van letselschade. Wanneer u het letselschadetraject in werking wilt stellen, neem dan contact met ons op.

letseladvocaten.startpaginaz.nl