Waar staat SCIOS voor en wat is het?

Als u gebruik maakt van een aggregaat of generator dan beschikt u over een stookinstallatie. Deze moet periodiek gekeurd worden, wat ook wel de SCIOS-inspectie wordt genoemd. De afkorting staat voor Stichting Certificeren Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties. Het is belangrijk dat deze keuring uitgevoerd wordt omdat het enerzijds wettelijk verplicht is en anderzijds aantoont dat u nog langer gebruik kunt maken van een veilig aggregaat. Dat is wel zo verstandig en neemt veel stress weg. U weet daarmee zeker dat uw bedrijf kan blijven doorgaan op het moment dat u het noodstroomaggregaat moet gebruiken (omdat bijvoorbeeld de reguliere stroom voor langere tijd uitvalt), dat uw installatie minder schadelijke stoffen uitstoot en dat u voldoet aan de eis van vele verzekeringsmaatschappijen. De inspectie van de SCIOS levert u dus enorm veel op.

Hoe werkt een SCIOS-inspectie?

Als een SCIOS-inspectie plaatsvindt dan wordt er gekeken naar verschillende onderdelen van uw noodstroomaggregaat. Dit heten ‘scopes’. Zo wordt er bij één scope gekeken naar de verbrandingsmotor en de gasturbines. Zien die er nog goed uit en functioneren ze nog naar behoren? Deze scope wordt altijd gecontroleerd wanneer u een aggregaat heeft met een thermisch ingangsvermogen van 20kW of hoger. Een andere scope is de emissiemeting, die verplicht is wanneer uw installatie meer dan vijfhonderd draaiuren per jaar maakt. Er wordt dan gekeken naar de motorverbranding, het brandstofverbruik de temperatuur en de CO2-uitstoot tijdens een stookproef. Een derde onderdeel dat tijdens de SCIOS-inspectie wordt nagelopen is de brandstoftoevoerleiding. Als uw stookinstallatie een externe tank heeft is het noodzakelijk om de toevoerleiding hiervan te controleren.

Moet mijn stookinstallatie verplicht een SCIOS-keuring ondergaan?

Een SCIOS-inspectie is niet verplicht voor elke stookinstallatie en daarmee ook niet voor elk aggregaat. Het feit of uw aggregaat wel of niet in aanmerking komt voor een verplichte keuring hangt van een aantal factoren af. De eerste factor is het vermogen dat uw aggregaat heeft. Daarnaast wordt er verschil gemaakt tussen een wel-gasgestookte installatie en een niet-gasgestookte installatie.

Een stookinstallatie van minder dan 20kW hoeft geen verplichte SCIOS-inspectie te hebben. Heeft uw aggregaat een vermogen tussen de 20kW en de 100kW? Dan moet een niet-gasgestookte installatie eens in de vier jaar gecontroleerd worden. Met een installatie boven de 100kW moet je niet-gasgestookte aggregaat eens in de twee jaar gecontroleerd worden. De overheid controleert steekproefsgewijs op het naleven van deze keuring. Het is daarom handig om sowieso zaken te doen met een partij die ook bij zo’n controle kan helpen om het woord te voeren. Zo bent u er zeker van dat u helemaal goed zit als het gaat om de regelementen maar ook om het presteren van uw aggregaat.