Het internet is een steeds belangrijkere bron van informatie waar iedereen aan toe kan voegen via social media, blogs en daarvoor gemaakte websites. Deze democratisering van de media vindt plaats op alle gebieden, ook waar het meningen en reviews over bedrijven, producten en personen betreft. De toename van het gebruik van internet voor zowel het verspreiden als consumeren van informatie zorgt ervoor dat het beïnvloeden van de berichtgeving op het internet steeds belangrijker wordt. Online reputatie management is het geheel van acties en processen dat ervoor zorgt dat de reputatie van een actor niet permanent nadeel of juist voordeel ondervindt van de berichtgeving op het internet.

Verschillende Traditionele Media

Het internet verschilt van meer traditionele media als televisie, kranten, radio en tijdschriften. Waar in traditionele media het aantal zenders hoog kan zijn, is het aantal potentiële zenders op het internet oneindig. Iedereen kan een bericht op Twitter plaatsen, een review op een website schrijven of een blogpost aanmaken. Op het internet kan men niet altijd op alles reageren, dus moeten er keuzes gemaakt worden welke berichten belangrijk zijn. Wat werkt op het internet en veel gedeeld zal worden met anderen is een wetenschap op zich geworden.

De Eigen Media Uitingen

Ook de eigen uitingen en aanwezigheid op het internet van invloed zijn op een reputatie. Denk bijvoorbeeld aan het komen en gaan van sociale netwerken, wanneer moet men een aanwezigheid op een bepaalde website creëren en wanneer moet men beginnen deze af te bouwen? Waar op het internet een boodschap uitgezonden wordt heeft invloed op wie de boodschap ziet, hoe die gezien wordt en of deze boodschap zich snel, langzaam of helemaal niet zal verspreiden. Online reputatie management is dus niet enkele reageren op de uitingen van anderen, maar ook slim omgaan met de eigen berichtgeving in de online wereld. Kijk voor meer informatie over online reputatie management ook eens op http://www.nrccarriere.nl/index.php/bb/1/cms_categorie/20812/content/categorie/id/20812