Wat zijn biobrandstoffen?

Biobrandstoffen zijn brandstoffen die op een natuurlijke manier gewonnen worden. Dit heeft als resultaat dat ze minder schadelijk zijn voor het milieu, omdat er tijdens de verbranding ervan weinig tot geen schadelijke stoffen vrijkomen. De bronnen waarvan deze biobrandstoffen worden gemaakt zijn biologisch, vandaar ook de naam. Het is daarom belangrijk om te realiseren welke stappen er gezet moeten worden om richting een schoner klimaat te kunnen gaan. Door het inzetten op biobrandstoffen komt die oplossing een stuk dichterbij.

Hoe worden biobrandstoffen gemaakt?

Biobrandstoffen ontstaan uit organische grondstoffen. Plantaardige en dierlijke (rest)materialen zijn hier een voorbeeld van. Bij het samenpersen hiervan ontstaan stoffen die de basis vormen voor de brandstoffen. Een groot voordeel van biologische bronnen is dat deze telkens opnieuw verkrijgbaar zijn. Dat wordt ook wel ‘hernieuwbaar’ genoemd. Zo kunnen bijvoorbeeld gewassen keer op keer worden aangeplant om te zorgen voor nieuwe bronnen. Materialen als soja, graan, maïs en koolzaad zijn hier voorbeelden van.

Welke soorten biobrandstoffen zijn er?

Wanneer men kijkt naar biobrandstoffen dan springen er twee soorten in het oog; dit zijn de meest vooraanstaande oplossingen. Enerzijds is daar HVO diesel, wat staat voor Hydrotreated Vegetable Oils. Deze ontstaat uit plantaardige en dierlijke vetten. Binnen HVO bestaan twee generaties: eerste en tweede. De eerste generatie vindt zijn oorsprong in gewassen die speciaal hiervoor gepland en geproduceerd worden. De tweede generatie komt voort uit materialen die al een eerste doel gehad hebben en nu geen tweede doel meer kunnen dienen, zoals gebruikt frituurvet of tuinafval.

FAME is een voorbeeld van een ander type biobrandstof. Deze worden hier en daar al gebruikt in verbrandingsmotoren. Toch is het belangrijk om een overweging te maken tussen deze beide biobrandstoffen. FAME is bijvoorbeeld niet waterafstotend, waardoor er op lange termijn eventueel bacteriën zouden kunnen ontstaan in de verbrandingsmotor. Het is wel de goedkoopste biologische brandstof van de twee. Daarentegen is HVO duurder maar wel zuiverder, omdat het waterafstotend is.

Zijn biobrandstoffen tegenwoordig al in gebruik?

Naarmate de tijd vordert, groeit ook het gebruik van biobrandstoffen. Dit zie je vooral gebeuren binnen de transportsector en de energiesector. Hier zie je verbrandingsmotoren waarbij dit type brandstof ingezet kan worden. Aggregaten draaien bijvoorbeeld op HVO diesel en vrachtwagens rijden ook steeds groener. Een abrupte overstap van fossiel op biologisch is niet voor elke verbrandingsmotor weggelegd. Daarom wordt er meer en meer gekeken naar het mengen van ‘oude’ fossiele brandstof met ‘nieuwe’ biologische varianten. Zo gaat men op weg naar een groener klimaat en wordt men zich steeds bewuster van de noodzaak van het gebruiken van biobrandstoffen.