Bent u van plan om een huis te laten bouwen? Of wilt u verhuizen met uw huidige bedrijfspand naar een nieuwe locatie? Dan gaat hier altijd een proces aan vooraf. Een leeg stuk land moet altijd eerst gecontroleerd worden voordat er iets gebouwd kan worden. Dit proces heet landmeten. Landmeten is het inwinnen van bepaalde informatie over het stuk land. Deze informatie, zoals de oppervlakte en eventuele bedreigingen worden omgezet naar een tekening. Eigenlijk kun je zeggen dat landmeten een visuele benadering van de werkelijkheid is. Er wordt een situatie geschetst van de mogelijkheden om iets te bouwen op een leeg stuk land.

Wat is landmeten?
Landmeten wordt zowel ondergronds als bovengronds uitgevoerd. Wanneer er onder de grond onderzoek wordt gedaan wordt er gebruik gemaakt van proefsleuven om kabels en leidingen digitaal goed vast te kunnen leggen. Bekende apparatuur waarmee wordt gewerkt is het Leica apparatuur. Met deze apparatuur hebben landmeters de beschikking over Total Station, GPS en digitale waterpas. Tijdens het landmeten wordt er gebruik gemaakt van AutoCAD en LisCAD. Hiermee kunnen metingen worden omgezet naar een microstation. Het voordeel van deze apparatuur is dat elk soort formaat van landmeten aangeleverd kan worden.

Waarom landmeten?
Landmeten een belangrijke voorbereiding voor de bouw van een pand op een leeg stuk grond. Het kan voorkomen dat er beschermde soorten leven in het gebied waar u wilt bouwen. Wanneer er beschermde soorten, zoals bepaalde dieren of planten, voorkomen in het gebied waar u wilt bouwen kan hier een proces tegen komen. Het is goed om voor het bouwproces al te weten of het compleet veilig is om hier te bouwen.

Een tweede reden om landmeten toe te passen is om alle afmetingen op te meten. Bij het landmeten wordt de oppervlakte in kaart gebracht. Hierbij kunt u denken aan de beschikbare vierkante meters die u heeft om te bouwen. Daarnaast wordt de grond gemeten. Is de grond wel geschikt om op te bouwen? Bij het landmeten wordt dit allemaal gecontroleerd.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over landmeten? Wilt u weten of dit ook nodig is voor uw nieuwe huis of bedrijfspand? Het is dan aan te raden om de website van VanderHelm te bekijken. VanderHelm is een bodembrede dienstverlener. Landmeten is één van de werkzaamheden waarvoor u terecht kunt bij VanderHelm.