De Arbowet stelt eisen aan Nederlandse bedrijven voor een veilige werkplek. Alle bedrijven in Nederland zijn verplicht om een veilige werkplek te bieden aan de werknemers. Zowel het bedrijfspand, een bouwplaats als elke andere locatie waar je moet erken moeten zo veilig mogelijk zijn. Om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen is het belangrijk dat gereedschappen, transportmiddelen en hulpmiddelen tijdig gekeurd worden. Daarnaast is het verplicht om een aantal werknemers een BHV cursus te laten volgen.

Veiligheid op de werkvloer

Om zo veilig mogelijk te werk te gaan is het belangrijk dat al het personeel op de hoogte is van de veiligheidsaspecten rondom met werken met werktuigen en gereedschappen. Voor sommige werktuigen gelden speciale veiligheidsregels, zo zijn er aan het werken met een heftruck meer regels verbonden dat je zo zou denken. In sommige bedrijven is het verplicht om te werken met een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen. Werkgevers zijn verplicht de werknemers in te lichten over de veiligheidsregels.

Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor een veiligheidsinstructie. Deze mag mondeling of schriftelijk gegeven worden. Vaak kiezen werkgevers ervoor om dit schriftelijk te doen, want de arbeidsinspectie kan hierom vragen ter controle. Om de veiligheidsinstructie goed op papier te krijgen wordt er vaak samengewerkt met een opleidingsinstituut. Het bedrijf wat hiervoor in dienst genomen wordt kan daarnaast ook veiligheidstrainingen aanbieden voor bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening of EHBO.

Wat is de geldigheid van veiligheidscertificaten?

Een veiligheidstraining wordt vaak afgesloten met een examen, bestaande uit een theoretisch onderdeel en een praktijkonderdeel. Bij het succesvol afronden van het examen wordt er een certificaat behaald. Dit certificaat is een bepaalde tijd geldig. Zo is een BHV certificaat een jaar geldig en de volgende certificaten zijn 5 jaar geldig:

  • Veilig werken met een hoogwerker certificaat
  • Reachtruck certificaat
  • Heftruck certificaat
  • Valbeveiliging certificaat
  • Veilig hijsen en heffen certificaat

Er zijn natuurlijk nog veel meer certificaten te behalen. Sommigen hebben een geldigheidsduur van tien jaar, vraag daarom altijd goed na hoe lang een certificaat geldig is. Veiligheid staat voorop!