Het is voor de ontwikkeling van het kind belangrijk dat ze regelmatig sporten en bewegen. Ook helpt het om kennis te maken met een gezonde leefstijl want in Nederland zijn veel kinderen te dik. Om deze aspecten te stimuleren, is het project ‘gezonde school’ in het leven geroepen. Het blijkt dat er meer scholen dan verwacht belangstelling tonen voor dit project.

Om de komende twee jaar aan de vraag te kunnen voldoen, hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap twee miljoen euro extra ter beschikking gesteld. De ministeries van VWS en OCW maakte dit recentelijk bekend. Scholen die extra ondersteuning willen voor sport, bewegen en gezonde leefstijl kunnen zich aanmelden.

Het budget dat vrij komt kan op veel verschillende manieren gebruikt worden. Scholen zijn daar redelijk vrij in maar het mag natuurlijk niet aan iets onzinnigs op gaan. Er kan bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan gezond trakteren, de inrichting van een schoolplein om meer te bewegen of het sporten tijdens de pauze. Nu wordt er liever een typeles in de pauze gevolgd.

Ook is het mogelijk om advies op mat te krijgen van een adviseur of de scholen kunnen extra uren hulp ontvangen bij een schoolactiviteit die met sport, bewegen of gezonde leefstijl te maken heeft.

Aanmeldingen boven verwachting

Natuurlijk zouden scholen van dit aanbod gebruik gaan maken, maar de animo blijkt nog groter dan oorspronkelijk werd gedacht. Afgelopen jaar dienden maar liefst driehonderd scholen in het voortgezet onderwijs, vijftig mbo-scholen en 1.200 basisscholen een aanvraag in. Volgens het VWS en OCW is het aantal aanmeldingen twee keer zoveel dan verwacht.

Van 2012 tot en met 2016 was 4 miljoen euro beschikbaar voor de onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl. Afgelopen jaar kwam daar nog 2 miljoen bovenop om iets tegen obesitas en overgewicht onder jongeren te ondernemen. De komende twee jaar zal er nogmaals 2 miljoen euro voor opzij gezet worden.