MST is een afkorting voor Multi Systeem Therapie en is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar met grote gedragsproblemen. Voorbeelden hiervan zijn problemen met agressie, diefstal, drugsgebruik, foute vrienden, liegen et cetera. De behandeling is bestemd voor jongeren die door dit ernstige gedrag uit huis geplaatst dreigen te worden. Meestal is dat een plaatsing in een justitiële jeugdzorginstelling. MST kan een alternatief zijn voor een dergelijke plaatsing.

Omgeving

Wat bijzonder is aan MST, is dat het niet op een kantoor plaatsvindt, maar op school, thuis en in de omgeving van de woonplaats van de jongere. Een therapeut komt meerdere keren per week aan huis en werkt daar samen met de jongere en het gezin aan het verbeteren van de relaties thuis, met vrienden, school en de woonomgeving. Gezien de therapeut een caseload heeft van maximaal 4 cliënten kan er intensief gewerkt worden. Wat hier bijzonder aan is, is dat er op de korte termijn al grote veranderingen kunnen plaatsvinden.

Hoe lang duurt MST?

MST duurt maximaal 5 maanden, waarin erg intensief met gezinnen en jongeren gewerkt wordt en er dus veel therapie in kortere tijd wordt gerealiseerd.

Door de 24 uur per dag bereikbaarheid van het MST team kan er op ieder moment van de dag hulp worden ingezet. Op elk moment is een therapeut beschikbaar, dus ook in het weekend en ‘s nachts, want jongeren vertonen nou eenmaal niet alleen probleemgedrag tijdens werktijden.

Evidence-based

Nog een belangrijk kenmerk is dat MST één van de evidence-based programma’s is. Het is dus bewezen dat het programma werkt. Er wordt behandeld volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten, dit betekent dat er niet zomaar iets gedaan wordt, alleen die vormen van therapie worden ingezet waarvan is aangetoond dat het daadwerkelijk werkt.